Nieuwsbrief 3e kwartaal 2015

vfonds logo


Hierbij bieden wij u onze derde nieuwsbrief over 2015 aan. Inmiddels is de zomervakantie weer voorbij en kan het museum terugkijken op een mooi seizoen waarin we weer veel bezoekers uit binnen- en buitenland hebben mogen ontvangen. Verder hebben wij meegewerkt aan verscheidene evenementen, waaronder de Zeeuwse Veteranendag, de braderie in ’s-Gravenpolder en Wings and Wheels in Ursel (België). 

Op dit moment wordt er ook hard gewerkt aan verschillende restauratieprojecten. Zo zijn er vrijwilligers bezig met de restauratie van het geschut van de Duitse mijnenlegger (MFP920DM) die in december 2013 in het Veerse Meer werd geborgen. Ook is er al gestart met de restauratie van de twee Sherman-tanks die in juni aan de collectie werden toegevoegd. 

Verder is er weer enorm veel vooruitgang geboekt met de totstandkoming van het Bevrijdingspark Zeeland. De (nood-)kerk van Ellewoutsdijk werd in juli op het terrein van de familie Allemekinders gedemonteerd en overgebracht naar de werkplaats in Nieuwdorp. Hier zijn de spanten hersteld en inmiddels zijn we druk doende met de wederopbouw van de kerk op het terrein van het toekomstige park. 

Ook de infrastructuur is flink onderhanden genomen. Zo ligt een gedeelte van het rioleringsstelsel al in het park. Hierdoor kan het regenwater worden afgevoerd naar onze waterberging. Die is de afgelopen weken voorzien van dijkbeschoeiingspalen en Vilvoordse steen. Vorige week is het dak gestort van de reconstructie van de Flak-opstelling en het manschappenverblijf (bunker). Komende tijd zullen de keerwanden worden geplaatst om de gronddruk te verdelen. Daarna kan de dijk weer worden aangevuld zodat alleen de ingang van de bunker en de munitieberging nog zichtbaar is. 

Grote dank is weer verschuldigd aan de 105 Geniecompagnie waterbouw van het 101 geniebataljon van de Koninklijke landmacht die ons afgelopen drie weken weer hebben bijgestaan in het kader van hun opleiding en training. 

Dit was een korte weergave van datgeen wat er afgelopen kwartaal gebeurd is, hieronder zullen wij verder op een aantal van deze onderwerpen ingaan. Tot zover de korte samenvatting van al onze activiteiten. De komende tijd staat er ook weer veel te gebeuren. Uiteraard vindt u hierover meer in onze volgende nieuwsbrief of volg ons op facebook of twitter.

 

(Nood-)Kerk van Ellewoutsdijk krijgt nieuwe functie

artikel pzc 23 juli 2015 small
download artikel

Op zaterdag 18 juli verzamelde een grote groep vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum zich op het terrein van de familie Allemekinders aan de Westhoeksedijk te Baarland voor een bijzondere klus. Op dit terrein bevond zich namelijk de voormalige (nood-)kerk van Ellewoutsdijk. Het gebouw werd nu gebruikt als landbouwschuur; om trekkers en ander materiaal in op te slaan. 

Toen de agrariër stopte met het bedrijf werd de schuur overbodig en kreeg het Bevrijdingsmuseum de kans om het gebouw op te halen. De kerk werd gedemonteerd en de nog bruikbare delen werden in stukken afgevoerd naar de werkplaats in Nieuwdorp. 

De (nood-)kerk is in 1946 gebouwd als tijdelijke oplossing omdat de oorspronkelijke kerk van Ellewoutsdijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog volledig in puin was geschoten. De kerk bestond uit twee nissenhutten die achter elkaar werden gezet en vervolgens overlangs werden doorgezaagd om ze wat breder te maken. Over het gat kwam een halfrond dakje. De voor- en achtergevel werden gemetseld en er kwam zelfs een torentje op te staan.

De kerk heeft dienstgedaan van 1946 tot 22 april 1951. Toen werd de nieuwe kerk in het dorp geopend. In het Bevrijdingspark krijgt de (nood-)kerk geen kerkelijke functie, maar zal deze gebruikt worden voor vredeseducatie. Verder zal in het gebouw de geschiedenis van de (nood-)kerk worden verteld en er komt een database waarin alle slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zeeland gevallen zijn terug te vinden zijn.  

Inmiddels is de wederopbouw van de kerk gestart. Op onze facebook pagina zullen er regelmatig foto’s worden geplaatst van de vorderingen. We hopen de kerk op 22 april 2016 op te leveren, 65 jaar nadat de laatste dienst hierin plaatsvond.

Realisatie | Flak-opstelling en manschappenverblijf zoals aan de Sloedam

In het dijktalud van Bevrijdingspark Zeeland zal een Duitse opstelling voor een licht stuk luchtafweer-geschut (Flugzeugabwehrkanone - Flak) met manschappenverblijf worden gerealiseerd (schaal 1:1). Deze opstelling is een replica van opstelling aan de Bevelandse kant van de Sloedam. 

Deze bunker, opgetrokken uit beton en metselsteen, is deels in de dijk gebouwd waardoor hij een extra aarde bescherming genoot. Vanuit de geschutsopstelling op de dijk was een zeer goed zicht over de Sloedam en het omliggende schorrengebied. De Sloedam was een belangrijke verkeersader die eenvoudig met jachtvliegtuigen was aan te vallen. Dat is de verklaring voor de aanwezigheid van deze twee nog bestaande geschutsopstellingen met hun manschappenbunker. 

In september 1944 tijdens de terugtocht van het Duitse 15e Leger vanuit Noord-Frankrijk en België over de Westerschelde gingen duizenden militairen over de Sloedam naar Noord-Brabant. De Sloedam werd toen meerdere keren door Britse jachtvliegtuigen aangevallen. Daarnaast bombardeerde de tactische luchtmacht van de geallieerden de dam tot twee keer toe. Eind oktober en begin november 1944 werd om deze dam en het omliggende gebied hard gevochten. 

Mocht u de authentieke bunkers willen bewonderen dan kan dat wanneer u vanuit Arnemuiden de Oude Rijksweg volgt naar Lewedorp. Na de dam gaat u gelijk naar rechts, waardoor u op een oude klinkerweg uitkomt die in 70 jaar nauwelijks is veranderd. Daar staan de twee opstellingen en bunkers aan uw linkerkant tegen de dijk. 

 

Mallard Wandeltocht 2015 

Dit jaar, op zaterdag 31 oktober a.s. , organiseert het wandeltochtcomité van het Bevrijdingsmuseum de 6de editie van de “Mallard Wandeltocht”. Afgelopen jaar namen ruim 600 wandelaars deel aan de wandeltocht. 

Zowel jong als oud, onervaren, ervaren en zeer ervaren lopers kunnen op deze dag ondervinden dat Zeeland meer heeft dan strand alleen. Er kan worden gekozen uit vier verschillende wandelroutes. De jongere deelnemers (jonger dan 12 jaar) zullen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam worden gebracht en de tocht van 6 kilometer terug lopen. Om verzekerd te zijn van vervoer zullen zij zich op tijd moeten aanmelden i.v.m. een beperkt aantal zitplaatsen.

De gehele dag zal in het teken staan van herdenkingsactiviteiten. Om 9.45 uur zal de burgemeester van Borsele, de heer Jaap Gelok, het officiële startsein geven aan de colonne historische voertuigen, die met de kinderen zal vertrekken naar de Sloedam. Bij de monumenten aan de Sloedam zal er in de ochtend, om 10.30 uur, een sobere maar plechtige herdenking plaatsvinden. Na de herdenking zullen de voertuigen een herdenkingsrit door onze provincie maken, waarna ze rond 15.00 uur weer zullen arriveren bij het Bevrijdingsmuseum. Zo rond 15.30 uur zal showkorps Jonge Kracht uit Kapelle een optreden geven in de feesttent bij het Bevrijdingsmuseum. Uiteraard is er bij het museum ook de hele dag de gelegenheid om te genieten van een warme hap of een drankje. 

Inschrijven voor de wandeltocht is al mogelijk door hier te klikken.

Niet weggooien

Het doel van de landelijke actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken bijna wekelijks bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of een voorwerp. Afgelopen jaren mocht het Bevrijdingsmuseum heel wat schenkingen ontvangen. Één van deze objecten willen we er in deze nieuwsbrief uitlichten. Wist u trouwens dat wij iedere maand een object uit de collectie op onze website publiceren?

vfonds logo

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

facebook