Nieuwsbrief 2e Kwartaal 2015

vfonds logo

Hierbij bieden wij u onze tweede nieuwsbrief over 2015 aan. De provincie Zeeland was op 5 mei 2015 gastheer voor de nationale viering van de Bevrijding. Op deze dag stonden we in Zeeland samen stil bij de betekenis en waarde van vrijheid, grondrechten en democratie. Het Bevrijdingsmuseum begeleidde (vanaf de Sloedam) met historische voertuigen de hardlopers naar het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Hier ontstak de minister-president Mark Rutte het bevrijdingsvuur, waarna het Bevrijdingsfestival Zeeland startte. ‘s Middags werd een meerpaal met zitbank onthuld, een luisterplek die een eerste onderdeel vormt van de Liberation Route Europe in Zeeland. Daarmee startte officieel de realisatie van die Liberation Route Europe in onze provincie. In Zeeland worden de komende jaren 136 luisterplekken gerealiseerd. De coördinatie en uitvoering voor deze uitrol liggen bij het Bevrijdingsmuseum.

Er wordt continu gewerkt aan de totstandkoming van het Bevrijdingspark Zeeland.  Zo zijn met dank aan de 105 geniecompagnie waterbouw van het 101 geniebataljon van de Koninklijke Landmacht de Tobruk bunkers, die vorig jaar in Goes werden geborgen geplaatst, evenals een prachtig havenlicht voor op de kop van de dijk. Met groot genoegen maken wij ook bekend dat de ambassadeur van Canada, mr. Lambert, beschermheer is geworden van het museum. Hij zal dit beschermheerschap later dit jaar overdragen aan zijn opvolger. Hiermee wordt het belang van de Slag om de Schelde nog meer uitgedragen en worden tevens de relaties met Canada verstevigd.

Op vrijdag 29 mei mocht Cornelis Bierens uit 's-Heerenhoek de Yad Vashem onderscheiding in ontvangst nemen uit handen van de Israëlische ambassadeur Haim Divon. Het eerbewijs is postuum toegekend aan Bierens' ouders, die in de oorlog op hun boerderij in Nieuwdorp het joodse meisje Martientje Cohen verborgen hielden. 

Zaterdag 6 juni (D-Day) was burgemeester Jaap Gelok aanwezig bij het Bevrijdingsmuseum om aldaar het informatiepaneel over de ‘Operatie Mallard’ officieel over te dragen. Wat de voorzitter van de stichting, Kees Traas, niet wist was dat deze officiële overdracht georganiseerd was met een andere reden. De burgemeester kwam namelijk speciaal naar Nieuwdorp om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken. Kees Traas werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als klap op de vuurpijl werden er aan het einde van de bijeenkomst namens de Koninklijke Landmacht ook nog twee Sherman tanks overdragen aan het museum. Deze tanks zullen worden gerestaureerd en krijgen een mooie plaats in het Bevrijdingspark. 

Dit was een korte weergave van datgeen wat er afgelopen kwartaal gebeurd is, hieronder zullen wij verder op een aantal van deze onderwerpen ingaan. Komende tijd staat er ook weer veel te gebeuren. Uiteraard vindt u hierover meer in onze volgende nieuwsbrief of volg ons op facebook of twitter. 

 

Kees Traas Koninklijk onderscheiden 
kees traas

Op zaterdag 6 juni 2015 was burgemeester Jaap Gelok aanwezig bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland om aldaar het Liberation Route Europe informatiepaneel over de ‘Operatie Mallard’ officieel over te dragen aan de voorzitter van de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland, Kees Traas.  Het informatiepaneel zal worden bevestigd op de meerpaal die is geplaatst aan de Quarlespolderweg te Nieuwdorp. De luisterplek is de tweede van in totaal meer dan 130 plaatsen in de provincie. Het thema van deze luisterplek is de operatie Mallard, die hier in de nacht van 2 op 3 november 1944 plaatsvond.

Wat voorzitter Kees Traas niet wist, was dat deze officiële overdracht georganiseerd was met een andere reden. De burgemeester van Borsele kwam namelijk speciaal naar Nieuwdorp om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken. Kees Traas werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kees was verrast; hij vond al wel dat er veel familieleden en bekenden aanwezig waren voor de overdracht van het informatiepaneel, maar had dit vandaag niet verwacht. Hij droeg de koninklijke onderscheiding dan ook op aan iedereen die zich inzet voor het Bevrijdingsmuseum en de realisering van het Bevrijdingspark Zeeland: “Deze onderscheiding is voor jullie allemaal”.

 
Klik hier voor het artikel uit de PZC van maandag 8 juni 2015

Canada adopteert Bevrijdingsmuseum

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp wordt geadopteerd door Canada. De Canadese ambassadeur wordt beschermheer van het museum. In Zeeland sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n 5.000 Canadezen bij de Slag om de Schelde. Dit waren de grootste verliezen die Canada in een enkele operatie in de Tweede Wereldoorlog leed.

Canada heeft vorig jaar samen met de provincies Zeeland en Brabant een overeenkomst gesloten om de Slag om de Schelde meer op de kaart te zetten. De Slag om de Schelde werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog geleverd om een vrije doorgang naar Antwerpen te garanderen. Deze Slag is in de geschiedenis altijd onderbelicht gebleven.

In het Bevrijdingsmuseum staan de Slag om de Schelde en de bevrijding Van Zeeland centraal. Het museum krijgt een centrale rol in de herdenking van de Slag om de Schelde. Verder zal door de adoptie het museum internationaal gaan samenwerken met musea in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk en meer toeristen uit binnen- en buitenland aantrekken.

Het bestaande museum wordt uitgebreid met een Bevrijdingspark. In het park zijn onderdelen te zien zijn die ooit deel uitmaakten van de Slag om de Schelde. Zo wordt. o.a. de noodkerk van Ellewoutsdijk herbouwd; deze zal worden gekoppeld aan een Stiltebos waar de slachtoffers van de Slag om de Schelde herdacht kunnen worden. Een baileybrug, die onderdeel wordt van het nieuwe Bevrijdingspark, is vorig jaar al geplaatst. Verder komt er een nieuw vergroot tentoonstellingspaviljoen waar ook grotere objecten van de Slag om de Schelde te zien zijn, zoals o.a. amfibische voertuigen. 


Klik hier voor het item wat omroep Zeeland hierover heeft gemaakt. 

Shermantanks vinden weg terug naar de provincie Zeeland

Defensie heeft op zaterdag 6 juni twee oude Shermantanks overgedragen aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Deze voertuigen hebben de laatste jaren dienst gedaan als schietdoel. Hoewel de tanks in redelijke staat verkeren, worden ze de komende tijd opgeknapt door de vrijwilligers van het museum. Eén van de tanks zal gaan dienen als blikvanger bij het nieuw te realiseren Bevrijdingsmuseum. De andere tank zal een permanente plaats krijgen in het aangrenzende buitenmuseum. Dit buitenmuseum zal de bezoeker meevoeren naar de Zeeuwse situatie in 1944 met polders, dijken en stranden. Het nieuwe binnen- en buitenmuseum hopen binnen enkele jaren als het Bevrijdingspark Zeeland de deuren te kunnen openen.  

Het Bevrijdingsmuseum is erg verheugd met deze twee unieke stukken. De Shermantank was het type tank dat de Geallieerden het meest inzetten in de provincie Zeeland. Ook in de omgeving van het Bevrijdingsmuseum zijn deze tanks actief ingezet. Op 30 oktober 1944 trokken de Canadezen met deze tanks Nieuwdorp binnen en gaven op de zeedijk ondersteuningsvuur aan de geallieerde troepen die het Sloe overstaken naar Oostelijk Walcheren. 

De tanks die nu een nieuwe rustplaats hebben gevonden in Zeeland, werden vervoerd door de 105 geniecompagnie waterbouw van het 101 geniebataljon van de Koninklijke Landmacht. Daarmee is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de bijzondere en waardevolle samenwerking die het museum de afgelopen jaren met de Koninklijke Landmacht heeft mogen opbouwen.

Tobruk bunkers geplaatst in Bevrijdingspark
 

Van maandag 1 juni tot woensdag 3 juni heeft de 105 geniecompagnie waterbouw van het 101 geniebataljon van de Koninklijke landmacht met ondersteuning van het Bevrijdingsmuseum, Wim van Sluis Grondwerken en de firma Hoondert twee Tobruk Bunkers geplaatst in het Bevrijdingspark. 

De bunkers maakten onderdeel uit van het noodhoofdkwartier van de Duitse Commandant van Goes. Op de plaats waar de bunkers zich bevonden wordt door ABC Vastgoed (projectontwikkelaar) de nieuwbouwwijk Aria gerealiseerd. In de 70er jaren zijn de bunkers door de familie Haring (agrariërs)  onder de grond gewerkt zodat er op deze locatie gewassen konden worden verbouwd. In december zijn deze bunkers door de genie en het Bevrijdingsmuseum geborgen en getransporteerd naar Nieuwdorp.

Ook heeft de genie tien zogenaamde tetraëders opgebouwd op het strand. De tetraëders waren bedoeld als hindernis tegen landingsvoertuigen en -vaartuigen. Deze versperringen zijn achtergebleven in Zeeuws-Vlaanderen en vorig jaar geschonken aan het museum. 


Klik hier voor het item wat omroep Zeeland hierover heeft gemaakt. 

 Cornelis Bierens ontvangt Yad Vashem onderscheiding

Cornelis Bierens uit 's-Heerenhoek heeft op vrijdag 29 mei 2015 in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp een medaille en een certificaat in ontvangst genomen van het herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem. Het eerbewijs is postuum toegekend aan Bierens' ouders, die in de oorlog op hun boerderij in Nieuwdorp het joodse meisje Martientje Cohen verborgen hielden. De onderscheiding werd uitgereikt door de Israëlische ambassadeur Haim Divon. 

Dr. Emile Cohen was docent op een middelbare school in Middelburg. Zijn vrouw Sybrecht Cohen-Spruit was niet joods, maar in het bevolkingsregister stond het gezin geregistreerd als joodse familie. Dit gold dus ook voor hun dochter Martine, ook wel genaamd Martientje. In december 1940 werd Dr. Emile Cohen ontslagen. Marinus Bierens, de vader van één van zijn leerlingen, stuurde zijn zoon Cornelis onmiddellijk naar de familie Cohen om hulp aan te bieden. Het antwoord luidde: “Voorlopig nog niet, maar in geval van nood zullen we graag van je hulp gebruikmaken”.

In september 1941 werd Emile Cohen aangesteld om les te gaan geven als leraar op het Joodsch Lyceum in Groningen. Maar deze school werd na een jaar gesloten toen de joden in 1942 uit Groningen gedeporteerd werden. De familie Cohen besloot zich niet te melden voor deportatie, maar een onderduikadres te zoeken. Voor het echtpaar werd een plek gevonden in de omgeving van de stad Alkmaar, maar het was moeilijk om voor de 4-jarige Martine een veilige plek te vinden. Dit was het moment dat Emile contact opnam met de heer Bierens, die drie jaar daarvoor zijn hulp al had aangeboden. Onmiddellijk nodigde de heer Bierens Martine uit om bij hen te komen wonen.

Marinus en Jacomina Bierens woonden op een grote boerderij in Nieuwdorp. Martine werd warm ontvangen en voelde zich meteen bij hen thuis. Na twee jaar, in 1944, werd de regio Zeeland bevrijd door geallieerde troepen. Bijna een jaar voor de bevrijding van het noordelijke deel van Nederland. Ook de ouders van Martine, die in Schoorl ondergedoken zaten, overleefden de oorlog en in de zomer van 1945 werd de familie Cohen herenigd.


Klik hier voor het item wat omroep Zeeland hierover heeft gemaakt. 

vfonds logo

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

facebook