Nieuwsbrief 3e Kwartaal 2014


Hierbij bieden wij u onze derde nieuwsbrief over 2014 aan. Dit keer een speciale editie die in het teken staat van  het Bevrijdingspark en de activiteiten die gepland staan in het kader van 70 jaar Slag om de Schelde.

Bevrijdingsmuseum Zeeland ontvangt 1,5 miljoen euro subsidie van vfonds
Het bestuur van de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland is verheugd te kunnen melden dat het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (V-Fonds) 1.5 miljoen euro subsidie heeft toegezegd  voor de uitbreiding van het huidige museum met het Bevrijdingspark Zeeland. De realisatie van het Bevrijdingspark Zeeland is dankzij deze substantiële bijdrage aanzienlijk dichterbij gekomen.

“De Gedeputeerde van cultuur in de Provincie Zeeland, Ben de Reu, is blij met de bijdrage van het vfonds. "Samen met de gemeente Borsele hebben wij via bekostiging van de noodzakelijke gronden de eerste aanzet kunnen geven voor de realisatie van het Bevrijdingspark Zeeland. Het park zal straks niet alleen aandacht schenken aan het verhaal van Zeeland in de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Slag om de Schelde, maar ook aan het belang en de betekenis van vrijheid. Vrede en vrijheid moet iedereen, van jong tot oud, eigenlijk dagelijks herdenken en beleven. Dat kan straks door niet alleen de Zeeuwse Bevolking, maar ook door toeristen die Zeeland bezoeken en verrast worden wat Zeeland ook in dit opzicht te bieden heeft!"

 

    vfonds-logo

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland past heel goed in de ontwikkeling van de bevrijdingsroute, uitgevoerd door Liberation Route Europe. In Zeeland heeft o.a. de Slag om de Schelde een belangrijke rol gespeeld. Het is daarom goed dat dit museum in nauwe samenwerking met het Vrijheidsmuseum de ruimte krijgt om de herinnering levend te houden door te laten zien wat er destijds in deze regio plaatsgevonden heeft. Het Bevrijdingsmuseum zal ook dé plaats in de regio moeten zijn voor educatie waar alle scholen de weg naar toe weten te vinden. Het museum houdt op deze manier de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend en leert ons dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, meent vfonds directeur Ton Heerts. “Investeren in vrede is belangrijk voor iedereen.“

Borsele Logo

De burgemeester van Borsele, Jaap Gelok, is zeer ingenomen met het Bevrijdingsmuseum Zeeland en de bijdrage die het museum en het nieuwe park leveren aan het toeristisch product van de gemeente. Dankzij de bijdrage van het vfonds kan het museum voortvarend aan de slag met de realisatie van Bevrijdingspark Zeeland. Hierdoor krijgt onze gemeente een waardevolle uitbreiding op het toeristisch-recreatieve product. Ook de andere gemeenten in de Provincie Zeeland kunnen hiervan mee profiteren, dit mede dankzij de nationale uitstraling die het museum met deze uitbreiding gaat verwerven en de Liberation Route Europe die de komende jaren in samenwerking met andere partners binnen de prov​inciegrenzen zal worden uitgerold.

Het nieuwe Bevrijdingspark (3 hectare) visualiseert te midden van de Zeeuwse elementen water, strand en polder de oorlogsperiode 1939-1945 en de Slag om de Schelde in het bijzonder. Alle regio’s waar de gevechtshandelingen plaatsvonden krijgen hier een plaats. In het park wordt de unieke en bewaard gebleven noodkerk uit Ellewoutsdijk gereconstrueerd en herbouwd. Deze noodkerk werd na het vernietigen van de oorspronkelijke kerk door een bombardement geconstrueerd uit zgn. nissenhutten. Een tweede uniek element is het Stiltebos, een plek waar ruimte is voor bezinning en reflectie. In het park zal daarnaast een tentoonstellingspaviljoen worden gerealiseerd met vele faciliteiten. 

Door realisatie van het Bevrijdingspark zullen de Provincie Zeeland en de Brabantse Wal (waar een groot aantal slachtoffers op de militaire erebegraafplaats(en) in Bergen op Zoom begraven liggen) een forse upgrade krijgen en voor (buitenlandse) toeristen aanzienlijk interessanter worden om te bezoeken.

Door insiders wordt Zeeland en de Slag om de Schelde gezien als het Normandië van Noordwest-Europa. De door de Duitsers gebouwde Atlantikwall is in 1944 slechts op twee plekken door de geallieerden doorbroken; in Normandië en in Zeeland. Het wordt nu hoog tijd dat ook in de rest van Nederland en daarbuiten bekend wordt dat de Slag om de Schelde van eminent belang is geweest voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa.

park-3       park-2       park-4       park-1

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden die komende tijd verricht worden. Ook Omroep Zeeland en de Provinciale Zeeuwse Courant hebben gepubliceerd over de bijdrage van het vfonds. Wilt u dit item / artikel lezen? Klik dan op één van de logo's hieronder:

Logo-Omroep-Zeeland          logo-pzc

Herdenking(en) 70 jaar Slag om de Schelde 
herdenking sos 70jaar

Tot mei 2015 zal Nederland aandacht schenken aan het feit dat 70 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Grote delen van het zuiden van ons land werden al in het najaar van 1944 bevrijd. Reden waarom de herdenkingen hier in het najaar van 2014 zullen plaatsvinden.

Traditioneel herdenken de gemeenten in onze regio ieder afzonderlijk de zwaar bevochten bevrijding die bekend staat als ‘de Slag om de Schelde’. Was de bevolking aanvankelijk goed op de hoogte van wat er zich in de Tweede Wereldoorlog lokaal heeft afgespeeld, sinds een aantal jaren worden al deze gebeurtenissen geplaatst in het grotere geheel van ‘de Slag om de Schelde’ die in Zeeland, Brabant, Vlaanderen en de regio Antwerpen tienduizenden slachtoffers heeft geëist waaronder veel burgerslachtoffers. Op tal van plaatsen zijn herdenkingscomités actief, er worden nog steeds herdenkingsmonumenten opgericht en er verschijnen nog regelmatig nieuwe publicaties. Om de kennis over deze gebeurtenissen vast te houden en aan opvolgende generaties door te geven wordt op vele fronten samen gewerkt. Ook de activiteiten rond 70 jaar bevrijding worden dit jaar in gezamenlijkheid ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft van Gedeputeerde Staten van Zeeland opdracht gekregen om de het provinciale programma rond de ‘Slag om de Schelde te coördineren.

Programma voor de Herinnerings- en Bevrijdingscolonne op 25 oktober 2014
Op die dag zullen herdenkings- en bevrijdingsritten plaatsvinden onder meer vanaf de Canadese oorlogsbegraafplaats in Adegem (België), vanuit Nieuwdorp en vanuit Colijnplaat. De laatste twee colonnes rijden eerst naar het herdenkingsmonument op de Sloedam waar tijdens een herdenking, die om 11:00 uur begint, de herdenkingsweek officieel wordt gestart. Vanuit Nieuwdorp wordt dan weer de traditionele Mallard wandeltocht gelopen. 

De drie detachementen komen aan het begin van de middag samen in ’s-Gravenpolder en vertrekken van daaruit naar de oorlogsbegraafplaatsen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Deze tochten passeren in Zeeland de plaatsen: Eede, Aardenburg, Oostburg, Waterlandkerkje, IJzendijke (rondweg), Philippine, Hoek, Terneuzen (Sluizencomplex), Heinkenszand, ’s-Heerenhoek, Nisse, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Yerseke, Kruiningen. Krabbendijke en Rilland. 

De colonnes zullen bij de doortochten inhouden en op enkele plaatsen muzikaal worden begeleid terwijl er bij het passeren van een monument een krans wordt gelegd. Onderweg naar Bergen op Zoom worden Woensdrecht en Hoogerheide aangedaan. Na een herdenking om 15:00 uur op de Canadese Militaire Begraafplaats wordt in het centrum van Bergen op Zoom aan het eind van de middag de herdenkings-en bevrijdingstocht afgesloten.

25oktober-1       25oktober-2       25oktober-4       25oktober-3

Programma voor de Herinnerings- en Bevrijdingscolonne op 01 november 2014
Dan vinden er twee herdenkings-en bevrijdingsritten plaats die samenkomen in Vlissingen en daarna in Middelburg eindigen. Er vertrekt een detachement uit Retranchement, die via Breskens en Baarland naar Vlissingen gaat. Ook vertrekt er in Westkapelle (Nederland) een tocht die via een aantal Walcherse dorpen eveneens naar Vlissingen gaat. 

Vanuit Zeeuws Vlaanderen is de volgende route gepland: Retranchement, Sluis, Zuidzande, Nieuwvliet, Groede, Breskens, Hoofdplaat, Biervliet (Landingsmonument Scheldedijk), Ovezande, Oudelande, Baarland (Landingsmonument Zeedijk), Kwadendamme, Nisse, Heinkenszand, Lewedorp, Herdenkingsmonument Sloedam (Arnemuiden) en Vlissingen. 

Op Walcheren is de route als volgt: Westkapelle, Zoutelande, Meliskerke, Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Vrouwenpolder, Serooskerke, Grijpskerke, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke en Vlissingen.

De colonnes zullen bij de doortochten inhouden en op enkele plaatsen muzikaal worden begeleid terwijl er bij het passeren van een monument een krans wordt gelegd. Op enkele plaatsen op de route vinden korte herdenkingen plaats. Om 10:30 vindt de herdenking plaats bij het Polderhuis in Westkapelle, daarna start de tocht op Walcheren. In Vlissingen wordt om 13:00 uur de Vredesboulevard geopend. Daarna zal om 14:45 uur op het Damplein in Middelburg de capitulatie van de Duitse eenheden worden herdacht. Rond hetzelfde tijdstip vindt de onthulling plaats van een monument in het heringerichte park Toorenvliedt. Na de herdenking op het Damplein verplaatsen de activiteiten zich naar de Markt in Middelburg waar de afsluiting van de herdenkingsweek groots zal plaatsvinden. 

01november-1       01november-2       01november-3       01november-4

Website Slag om de Schelde online!
Op initiatief van Omroep Zeeland, de PZC en het Bevrijdingsmuseum Zeeland is de website www.deslagomdeschelde.nl op 1 september jl. van start gegaan. De website volgt de opmars van de geallieerden van dag tot dag vanaf 1 september 1944. Aan de hand van verhalen, interviews, filmmateriaal en foto's kunnen de bezoekers van de website de strijd van toen en de invloed daarvan op de burgerbevolking van dag tot dag volgen.

5e editie Mallard Wandeltocht 
Dit jaar staan wij in de Provincie Zeeland stil bij het gegeven dat we inmiddels 70 jaar in vrede en vrijheid kunnen leven. Om dit te markeren worden er in de Provincie Zeeland talloze activiteiten en herdenkingen georganiseerd. Eén van de activiteiten die het Bevrijdingsmuseum organiseert in het herdenkingsjaar is de vijfde editie van de Mallard Wandeltocht die zal worden gehouden op zaterdag 25 oktober.

Zowel jong als oud, onervaren, ervaren en zeer ervaren lopers kunnen op deze dag ondervinden dat Zeeland meer heeft dan strand alleen. Er kan worden gekozen uit vier verschillende wandelroutes. De jongere deelnemers (<12 jaar) zullen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam worden gebracht en de tocht van 6 kilometer terug lopen. Om verzekerd te zijn van vervoer zullen zij zich op tijd moeten aanmelden i.v.m. een beperkt aantal zitplaatsen.

Wij hopen van harte dat iedere deelneem(st)er ook de achtergrond van deze tocht zal ervaren. Daarom zullen op de routekaarten punten worden aangeven die herinneren aan de oorlogsjaren en de Slag om de Schelde.

Inschrijven voor de wandeltocht is nu al mogelijk. Ga naar de website van de Mallardmars voor meer informatie.

'Niet weggooien'
Het doel van de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of een voorwerp. Afgelopen jaren mocht het Bevrijdingsmuseum heel wat schenkingen ontvangen, één van deze objecten willen we er in deze nieuwsbrief uitlichten. Wist u trouwens dat wij iedere maand een object uit de collectie op onze website publiceren?

Winterjas van de Waffen-SS na 70 jaar terug in de Provincie Zeeland
Op zaterdag 20 september bezocht John Sulkowski uit Amerika het Bevrijdingsmuseum. Zijn vader was de (in 1944) 23-jarige 2/Lt. Joseph (Joe) T. Sulkowski uit Everson, Pennsylvania. 

70 jaar geleden, op 18 september 1944 crashte de B24-Liberator waar Joe inzat bij kwekerij Westhof in Heinkenszand. Gelukkig kon Joe zichzelf per parachute in veiligheid brengen. Eenmaal geland, wist hij zich te verschuilen in een schuur van de Helenahoeve in Heinkenszand, waarna het plaatselijke verzet “de Groep Griep” hem een schuilplaats bood in de pastorie van ’s-Heer Abtskerke. Samen met een andere gevluchte vliegenier, flankschutter S/Sgt Loyce Ely, bleef hij daar tot aan de bevrijding. 

 De jas heeft hij na de Bevrijding van 's-Heer Abtskerke op de kop getikt, hoe dat gegaan is leest u door hier te klikken.