Nieuwsbrief 2e Kwartaal 2014

   

Hierbij bieden wij u onze tweede nieuwsbrief over 2014 aan. Afgelopen tijd hebben erg veel ontwikkelingen plaatsgevonden en er staat enorm veel te gebeuren in de komende maanden. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

Meer symbolisch kan het haast niet. Op 5 mei 2014 werden ten overstaan van notaris mr. Johannes Willem Gmelich Meijling van de Zeeuwse Alliantie notarissen te Goes de benodigde kavels voor de realisatie van Bevrijdingspark Zeeland voor het symbolische bedrag van 1 euro overgedragen aan de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Van dinsdag 6 mei tot vrijdag 6 juni (D-Day) konden wij rekenen op de hulp van de 105 geniecompagnie waterbouw van het 101 geniebataljon die ons ondersteunden met de 1e fase van de realisatie van de infrastructuur van Bevrijdingspark Zeeland. De inzet vond plaats als onderdeel van een oefening van de genie in het kader van opleiding en training en als maatschappelijke dienstverlening.. Eén van de hoogtepunten was de plaatsing van een (permanente) Baileybrug. Wij willen de genie nogmaals bedanken voor hun inzet en het werk wat zij verzet hebben. Op dit moment werken de vrijwilligers ook hard aan verschillende parkonderdelen. Zo hebben de eerste strandversperringen (hemmbalken) een plaats in het park gekregen. 

Het Park (3 hectare) visualiseert te midden van de Zeeuwse elementen water, strand en polder de oorlogsperiode 1939-1945 en de Slag om de Schelde  in het bijzonder. Alle regio’s waar de gevechtshandelingen plaatsvonden krijgen hier een plaats. In het park wordt de unieke en bewaard gebleven noodkerk uit Ellewoutsdijk gereconstrueerd en herbouwd. Deze noodkerk werd na het vernietigen van de oorspronkelijke kerk door een bombardement geconstrueerd uit zgn. nissenhutten. Een tweede uniek element is het Stiltebos, een plek waar ruimte is voor bezinning en reflectie. In het park zal daarnaast een tentoonstellingspaviljoen worden gerealiseerd met vele faciliteiten. Door realisatie van het Bevrijdingspark zullen de Provincie Zeeland en de Brabantse Wal (waar een groot aantal slachtoffers op de militaire erebegraafplaats(en) in Bergen op Zoom begraven liggen) een forse upgrade krijgen en voor (buitenlandse) toeristen aanzienlijk interessanter worden om te bezoeken.

Door insiders wordt Zeeland en de Slag om de Schelde gezien als het Normandië van Noordwest-Europa. De door de Duitsers gebouwde Atlantikwall is in 1944 slechts op twee plekken door de geallieerden doorbroken; in Normandië en in Zeeland. Het wordt nu hoog tijd dat ook in de rest van Nederland en daarbuiten bekend wordt dat de Slag om de Schelde van eminent belang is geweest voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Om deze reden heeft de Provincie Zeeland het museum verzocht de Liberation Route in Zeeland uit te rollen, dit als onderdeel van de Liberation Route Europe. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland zal op verzoek van de provincie Zeeland en in overleg met Zeeuwse gemeenten, oorlogsmusea en herdenkingscomités het initiatief als provinciale coördinator/producent verder vormgeven. De bedoeling is om in 2014 als onderdeel van de 70 jarige herdenking de eerste markeringplaatsen in het landschap te realiseren.  

Wij wensen u veel leesplezier toe!

park-3       park-2        park-4       park-1

Herdenking(en) 70 jaar Slag om de Schelde

herdenking sos 70jaar

Dit najaar schenkt het zuiden van Nederland aandacht aan het gegeven dat het dan 70 jaar geleden is dat ons deel van het land werd bevrijd van onderdrukking door het naziregime. In de provincie Zeeland en het westelijke deel van de provincie Noord-Brabant zullen we via een pallet aan activiteiten deze mijlpaal in de geschiedenis markeren.

De rode draad van de herdenking- en bevrijdingsactiviteiten wordt gevormd door "De Slag om de Schelde". De grotendeels vergeten Slag om de Schelde was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied. De uitkomst van deze cruciale operatie was beslissend voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog. Daarom verdient het ons grootste respect en zijn rechtmatige plaats in de geschiedenis. De 70ste herdenking biedt ons de gelegenheid om na te denken over het belang van vrede en vrijheid. Dit is zeker geen vanzelfsprekendheid. Wij moeten ons blijven realiseren dat de vrijheid een kwetsbaar en kostbaar goed is. Deze vrede en vrijheid in Nederland die we vandaag koesteren is zwaar bevochten. Velen hebben daarvoor hun leven gegeven. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het passend is om de 70ste  verjaardag van onze bevrijding te herdenken en te vieren. 

 

vfonds logo 

Het Bevrijdingsmuseum werkt voor de organisatie van de evenementen op 25 oktober en 01 november samen met de Provincie Zeeland, Zeeuwse Gemeenten, de gemeente Bergen op Zoom, (oorlogs-)musea, stichtingen, herdenkingscomités en de lokale en regionale omroepen. Verder heeft het V-Fonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) hun financiële ondersteuning toegezegd. Het V-fonds wil zo aan het publiek duidelijk maken dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden moet worden en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Investeren in vrede is belangrijk voor iedereen.

 

 

Voorlopig programma voor de Herinnerings- en Bevrijdingscolonne op 25 oktober 2014
Het programma dat de Provincie Zeeland in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom organiseert, zal plaatsvinden op zaterdag 25 oktober as. Dit programma zal bestaan uit  een Herdenkings- en Bevrijdingstocht die de Canadese Oorlogsbegraafplaatsen in Adegem en Bergen op Zoom met elkaar verbinden en uiteindelijk later die dag zal resulteren in een unieke en gelijktijdige herdenking op beide begraafplaatsen. Daarnaast zal een herdenking plaatsvinden op de Sloedam. De dag zal worden afgesloten met een defilé door het oude centrum van Bergen op Zoom.

25oktober-1       25oktober-2       25oktober-4       25oktober-3

Voorlopig programma voor de Herinnerings- en Bevrijdingscolonne op 01 november 2014
Het programma voor de Provincie Zeeland zelf zal plaatsvinden op zaterdag 1 november as. Dit programma zal bestaan uit  Herdenkings- en Bevrijdingstocht, die Zeeuws-Vlaanderen en in het bijzonder Breskens verbindt met  de amfibische landingsplaatsen van Westkapelle, Vlissingen en Baarland, met herdenkingen in Westkapelle, Baarland, Vlissingen en Middelburg en met de opening van de nieuw ingerichte Boulevard en Oranjemolen in Vlissingen. De dag zal aanvangen in Breskens met een herdenking van alle Zeeuwse burgerslachtoffers en zal worden afgesloten met een herdenking van de capitulatie op het Damplein in Middelburg en een aansluitend defilé door het centrum, met als eindpunt de markt van Middelburg. 

01november-1       01november-2       01november-3       01november-4

5e editie Mallard wandeltocht
Dit jaar staan wij in de Provincie Zeeland stil bij het gegeven dat we inmiddels 70 jaar in vrede en vrijheid kunnen leven. Om dit te markeren worden er in de Provincie Zeeland talloze activiteiten en herdenkingen georganiseerd. Eén van de activiteiten die het Bevrijdingsmuseum organiseert in het herdenkingsjaar is de vijfde editie van de Mallard Wandeltocht die zal worden gehouden op zaterdag 25 oktober.

Zowel jong als oud, onervaren, ervaren en zeer ervaren lopers kunnen op deze dag ondervinden dat Zeeland meer heeft dan strand alleen. Er kan worden gekozen uit vier verschillende wandelroutes. De jongere deelnemers (<12 jaar) zullen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam worden gebracht en de tocht van 6 kilometer terug lopen. Om verzekerd te zijn van vervoer zullen zij zich op tijd moeten aanmelden i.v.m. een beperkt aantal zitplaatsen.

Wij hopen van harte dat iedere deelneem(st)er ook de achtergrond van deze tocht zal ervaren. Daarom zullen op de routekaarten punten worden aangeven die herinneren aan de oorlogsjaren en de Slag om de Schelde.

Inschrijven voor de wandeltocht is nu al mogelijk. Ga naar de website van de Mallardmars voor meer informatie. 

Plaatsen Strandversperringen | Hemmbalken | Bevrijdingspark Zeeland

hembalk-2

Vanaf februari 1944 werden ook de Zeeuwse stranden met versperringen geheel ontoegankelijk gemaakt. Hiervoor werden speciale kustversperringen geconstrueerd. Deze versperringen bestonden uit tal van verschillende ontwerpen. De obstakels dienden niet alleen landingsboten de doorvaart te belemmeren, maar tevens moesten ze de boten vernietigen. Hiervoor werden scherpe ijzers, landmijnen of granaten aan de versperringen bevestigd. De strandversperringen werden allen onder de vloedlijn geplaatst, zodat de geallieerden genoodzaakt zouden zijn bij laag water aan land te gaan, waardoor ze het langst onbeschut zouden zijn voor het afweervuur vanuit de kustversterkingen.

De meest bekende strandversperringen waren de zogenaamde Hemmbalken. Met behulp van brandspuiten liet men de boomstammen, waaruit deze versperringen bestonden, tot de gewenste diepte in het zand zakken. 

Afgelopen tijd hebben een aantal vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum de eerste strandversperringen geplaatst in het Bevrijdingspark Zeeland. 

 hemmbalk-3       hemmbalk-4       hemmbalk-5           

'Niet weggooien'

Het doel van de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of een voorwerp. Afgelopen jaren mocht het Bevrijdingsmuseum heel wat schenkingen ontvangen, één van deze objecten willen we er in deze nieuwsbrief uitlichten. Wist u trouwens dat wij iedere maand een object uit de collectie op onze website publiceren? 

 

Gevelsteen – Wederopbouw Middelburg

 object juli 2014 1

De wederopbouw van het stadshart van Middelburg was een gigantische opgave. Burgemeester Van Walré de Bordes leek niettemin optimistisch: ‘Middelburg kan mooier opgebouwd worden dan het is geweest!’ Bij iedere vorm van planmakerij was men echter wel bijzonder afhankelijk van de opstelling van de Duitse bezetter.

De herbouwpanden van Middelburg zijn vandaag de dag nog altijd herkenbaar aan de gevelsteen van de Middelburgse adelaar, die als feniks uit de as van het vuur van 1940 herrijst. Ondanks de snelle stopzetting van de herbouw werd de architectonische basis voor het herstel gelegd tijdens de bezettingsjaren. 

Het Bevrijdingsmuseum heeft twee verschillende gevelstenen in de collectie .

Het gehele verhaal lezen? Blader in onze (online) collectie!