Nieuwsbrief 1e kwartaal 2016

vfonds logo
Hierbij bieden wij u onze eerste nieuwsbrief over 2016 aan. Wij kijken met tevredenheid terug op afgelopen maanden waarin enorm veel werk verzet is om te komen tot de realisering van het Bevrijdingspark Zeeland.
 
De noodkerk van Ellewoutsdijk werd geheel afgerond en ingericht. Dit was niet mogelijk geweest zonder (financiële) steun van de Adriaan van ‘t Westreenen Stichting, het vfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de vele bedrijven in de regio. Ook willen wij vooral niet vergeten de hulp van de militairen van de 105 Genie compagnie waterbouw van het 101 Genie bataljon, alsmede de vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum. Wij zijn hen allen hier dan ook zeer erkentelijk voor. 
 
Ook de infrastructuur heeft een flinke upgrade gehad. Zo werd het complete wegen- en rioleringsstelsel (incl. parkeerterrein voor de auto’s) aangelegd en ook werden de eerste 55 bomen en 1.250 haagplanten aangeplant. Verder werd het gehele park afgelopen week ingezaaid. Komende tijd is het aan moeder natuur.
 
Afgelopen tijd is er ook hard gewerkt aan verscheidene restauratie projecten. Zo werd  het 8,8 cm geschut van de MFP920 DM die in 2013 in het Veerse Meer werd geborgen verder onder handen genomen en werd er veel vooruitgang geboekt met de restauratie van één van de twee Shermantanks. 
 
In onze provinciehoofdstad Middelburg werden op 21 april j.l. de Four Freedom Awards uitgereikt. Een afvaardiging van het Bevrijdingsmuseum was hierbij aanwezig. 
 
Volgende week zal de meivakantie weer aanbreken en voor ons betekent dit dat het museumseizoen weer zal starten. Ook de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag staan voor de deur. We moeten ons blijven realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat het de verantwoordelijkheid van iedereen is om vrijheid in stand te houden en te delen. 
 
 
(Nood-)kerk van Ellewoutsdijk officieel geopend
In 2015 kreeg het Bevrijdingsmuseum de kans om de voormalige noodkerk van Ellewoutsdijk te verwerven en deze te herbouwen in het Bevrijdingspark Zeeland.
 
De noodkerk is in 1946 gebouwd als tijdelijke oplossing omdat de oorspronkelijke kerk van Ellewoutsdijk tijdens de Slag om de Schelde volledig was verwoest. De noodkerk bestond uit twee nissenhutten die achter elkaar werden gezet en vervolgens overlangs werden doorgezaagd om ze wat breder te maken. Over het gat kwam een halfrond dakje, waaronder aan weerszijden kozijnen bevestigd werden om lichtinval in de kerk te creëren. De voor- en achtergevel werden gemetseld en er kwam zelfs een torentje op te staan. 
 
De kerk heeft dienst gedaan van het moment van gereedkomen in 1946 tot 22 april 1951. Toen werd de nieuwe kerk in het dorp geopend. De noodkerk was dus overbodig en werd gekocht door de familie Allemekinders uit Baarland (agrariërs). Hier heeft de voormalige kerk tot juni 2015 nog dienst gedaan als landbouwschuur/wagenhuis.
 
Toen de familie Allemekinders stopte met het bedrijf, werd de schuur overbodig en schonk de familie hem aan het Bevrijdingsmuseum. De kerk werd gedemonteerd en de nog bruikbare delen werden in stukken afgevoerd naar de werkplaats in Nieuwdorp.
 
In september jl. is er door de militairen van de 105 Genie compagnie waterbouw van het 101 Genie bataljon samen met bouwvakkers van Otte Bouw uit Nieuwdorp, alsmede de vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum gestart met de (her-)bouw en inrichting van de kerk. 
 
Op vrijdag 22 april j.l. (exact 65 jaar nadat de laatste dienst in de noodkerk plaatsvond) werd ze weer officieel in gebruik genomen. Deze bijeenkomst werd o.a. bijgewoond door onze Beschermvrouw, de Canadese Ambassadeur Hare Excellentie mevrouw Sabine Nölke, de Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer Han Polman, de burgemeester van Borsele, de heer Jaap Gelok, de Ambachtsvrouwe van Ellewoutsdijk, mevrouw A.A. Pesch - van Hattum en vertegenwoordigers van het vfonds en defensie. 
 
Na een indrukwekkende dienst bracht  de Harvard van de Stichting Historische Vlucht van de Koninklijke Luchtmacht Ellewoutsdijk een eerbetoon aan het Park  door een flypass uit te voeren. Wij kijken terug op een memorabele dag. 
 
Restauratie Sherman tank(s)
Op 6 juni 2015 werden er twee Shermantanks overgedragen aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Deze voertuigen hadden de laatste jaren dienst gedaan als schietdoel. Hoewel de tanks in redelijke staat verkeerden, moesten ze nog wel worden opgeknapt voordat ze hun definitieve plaats in het Bevrijdingspark Zeeland zullen krijgen.
 
Direct na aankomst is er gestart met de restauratie van de eerste tank. Inmiddels hebben onze vrijwilligers de gehele tank uit elkaar gehaald en zijn de eerste onderdelen gestraald en gespoten. Een knap st(r)aaltje werkt van onze ‘tank ploeg’!
 
Wij verwachten dat deze Shermantank dit najaar zijn definitieve plaats zal krijgen in het park. 
 
 
Four Freedom Awards  
four freedoms 2

Elk jaar worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan personen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. De Roosevelt Foundation in Middelburg en het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York werken samen om iedereen, waar ook ter wereld te motiveren zelf invulling aan de woorden van Roosevelt te geven. 

De uitreiking van de Four Freedoms Awards heeft dit jaar plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk in Middelburg.De Awards voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees werden uitgereikt aan respectievelijk Mazen Darwish uit Syrië, drie geestelijken uit de Centraal Afrikaanse Republiek, Dr. Denis Mukwege uit de Democratische Republiek Congo en Human Rights Watch. Dr. Angela Merkel kreeg de International Four Freedoms Award uitgereikt.
 
Het bevrijdingsmuseum Zeeland werkt inmiddels samen met de provincie Zeeland, het Roosevelt Study Center en de gemeente Tholen om te komen tot een meer permanente invulling van het verhaal van de Vier Vrijheden. Dit verhaal zal uiteindelijk een deel gaan uitmaken van het nieuwe Bevrijdingsmuseum en Bevrijdingspark Zeeland. 

 
 Borsele op de kaart  
 borsele 1  
De gemeente Borsele timmert samen met de Stichting Land van Borsele hard aan de weg met het project “Borsele op de Kaart”. Daarmee willen we bereiken dat Borsele en haar ondernemers de kansen gaan benutten die toerisme en recreatie bieden.
 
Eén van de onderdelen is de toeristische informatie gids. Op vrijdag 25 maart jl. werd het eerste exemplaar namens de ondernemers aangeboden aan de burgemeester van Borsele, Jaap Gelok, en aan voorzitter van het Land van Borsele, Sophie van ‘Westeinde.
 
Deze gids biedt een totaal overzicht van hetgeen Borsele te bieden heeft. Een compleet
en aantrekkelijk vormgegeven boekje met wervende beschrijvingen van attracties, evenementen, beleving van het landschap en de dorpskernen. Dit alles aangevuld met een overzicht van winkels, horeca en overige bedrijven.
 
Wilt u weten wat de gemeente Borsele allemaal te bieden heeft? Ga dan naar één van de volgende websites:
www.dagjeborsele.nl                          http://www.landvanborsele.nl/
 
 
Niet Weggooien 
Het doel van de landelijke actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken bijna wekelijks bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of een voorwerp. Afgelopen jaren mocht het Bevrijdingsmuseum heel wat schenkingen ontvangen. Wist u trouwens dat wij iedere maand een object uit de collectie op onze website publiceren?
 
Deze maand schreven wij bijvoorbeeld over de vergulde zinken haan (windhaan) afkomstig van de kerktoren van de oorspronkelijke kerk van Ellewoutsdijk die tijdens de bevrijding van Zuid-Beveland door de geallieerden vernietigd is omdat de Duitsers deze toren gebruikten als observatiepost.
 
facebook