Nieuwsbrief 2e kwartaal 2016

 vfonds logo
Hierbij bieden wij u onze tweede nieuwsbrief over 2016 aan. Het toeristenseizoen staat weer voor de deur en we hopen daarom ook dat velen hun weg weer weten te vinden naar de Zeeuwse kust en al het moois wat er in het achterland te beleven is.
 Afgelopen tijd hebben we weer meegewerkt aan verschillende evenementen in onze provincie. Ze werkten wij mee aan de dodenherdenking in onze gemeente, het Bevrijdingsfestival Vlissingen, de braderie in ’s-Gravenpolder en de Zeeuwse Veteranendag. 


Op dit moment zijn wij druk bezig met de verbouw en realisatie van ons bus transferium en restauratiewerkplaats, we verwachten deze werkzaamheden binnen nu en enkele maanden af te ronden. 

In het Bevrijdingspark Zeeland wordt het mooi groen. Het graszaad heeft zich goed ontkiemt en we hebben het inmiddels voor de eerste keer gemaaid. Ook in het Bevrijdingspark zijn nog genoeg werkzaamheden te verrichten. Zo zal de verdere inrichting van het park komende tijd worden opgepakt. Er zullen bankjes en afvalbakken worden geplaatst. Verder zal de betonnen geallieerde ster worden gerealiseerd. Hier zal dit najaar één van de gerestaureerde Sherman Tanks op worden geplaats. Het park is deze zomer al toegankelijk voor publiek. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 

Dit najaar zal in de Provincie Zeeland en (west)Brabant voor de eerste keer een jaarlijkse herdenkingsweek worden georganiseerd omtrent de Slag om de Schelde. Meer informatie over de herdenkingsweek, die van 27 oktober tot 3 november zal plaatsvinden, vindt u binnenkort op onze website. 

Wij wensen u een mooie zomer toe! 

Zomerbus zal stoppen bij het Bevrijdingsmuseum
zomerbus amz 

De zomerbus zal in 2016 in de zomermaanden weer door de Zuid-Bevelandse gemeentes toeren.

AMZ heeft een andere bus aangeschaft om de dienst mee uit te voeren. Deze nieuwe Zomerbus is minder weersafhankelijk zodat altijd dezelfde bus rondrijdt. Bij goed weer schuift op twee plaatsen het dak open; bij minder weer blijft het dak gesloten maar kan door de mooie glazen bovenzijde van de bus toch optimaal van de rondrit genoten worden.

Iedereen die in het bezit is van een ZeelandPas kan gratis onbeperkt met de Zomerbus mee. Een nieuw stoppunt in de route is het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Kijk voor meer informatie op de website: www.zomerbus-zeeland.nl

Bevrijdingsmuseum verbonden met nieuwe Sloeweg
 2


Op donderdag 30 juni om 19.00 uur was het zover, de laatste afzetting bij het nieuwe viaduct Calishoeck, tussen ’s-Heerenhoek en Lewedorp werd verwijderd. De A58 is nu tot aan de kruising Bernhardweg met de Westerscheldetunnelweg verbreed naar twee keer twee rijstroken. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen over het nieuwe viaduct van Lewedorp/Nieuwdorp naar ’s-Heerenhoek en vica versa. Door de afronding van dit project is het zowel voor fietsers als voor auto’s nog makkelijker (en veiliger) om het Bevrijdingsmuseum te bereiken. Of u nou vanuit Terneuzen, Goes of Middelburg moet komen; binnen 20 minuten staat u in Nieuwdorp. 

Herdenkingsweek 2016
 Logo 2016 3

Vanaf 2016 wordt er rondom de Slag om de Schelde een jaarlijkse herdenkingsweek georganiseerd. De herdenkingsweek vloeit voort uit de intentieverklaring, Memorandum of Understanding, die in 2014 is ondertekend door de Commissarissen van de Koning in de provincies Brabant en Zeeland, de burgemeester van Bergen op Zoom en de ambassadeur van Canada.

De herdenkingsweek wordt in gezamenlijkheid met de betrokkenen ingevuld. In 2019 wordt op een bijzondere wijze aandacht besteed aan de Slag om de Schelde. Het is dan 75 jaar geleden dat deze operatie heeft bijgedragen aan de bevrijding van een groot deel van Zeeland en van Nederland onder de grote rivieren. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland (provinciaal museum betreffende de Tweede Wereldoorlog) heeft van de provincie Zeeland evenals in 2009 en 2014 weer een initiërende en coördinerende rol gekregen voor de organisatie.

Het programma voor de herdenkingsweek die van 27 oktober tot 3 november a.s. zal plaatsvinden vindt u binnenkort op onze website. Organiseert u bepaalde evenementen in deze periode, dan kunt u deze aanmelden via: info@bmzeeland.nl . Wij kunnen uw evenement dan opnemen in het (digitale) overzicht. 

Mallard Wandeltocht 2016
Dit jaar, op zaterdag 29 oktober a.s., organiseert het wandeltochtcomité van het Bevrijdingsmuseum de 7de editie van de “Mallard Wandeltocht”. Een leuke bijkomstigheid is dat de Westerscheldetunnel tolvrij is op deze dag!

Zowel jong als oud, onervaren, ervaren en zeer ervaren lopers kunnen op deze dag ondervinden dat Zeeland meer heeft dan strand alleen. Er kan worden gekozen uit vier verschillende wandelroutes. Dit jaar zijn een aantal routes aangepast. De jongere deelnemers (< 12 jaar) zullen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam worden gebracht en de tocht van 6 kilometer terug lopen. Om verzekerd te zijn van vervoer zullen zij zich op tijd moeten aanmelden i.v.m. een beperkt aantal zitplaatsen.

Meer informatie vindt u op de website van de wandeltocht, ook bestaat de mogelijkheid om u direct in te schrijven. 

Niet Weggooien 
Het doel van de landelijke actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken bijna wekelijks bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of een voorwerp. Afgelopen jaren mocht het Bevrijdingsmuseum heel wat schenkingen ontvangen. Wist u trouwens dat wij iedere maand een object uit de collectie op onze website publiceren?