Nieuwsbrief 4e kwartaal 2016

vfonds logo 

Allereerst willen wij al onze nieuwsbrieflezers hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en succesvol 2017 toewensen. Het is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De tijd is werkelijk omgevlogen! Als trouwe volger van het Bevrijdingsmuseum Zeeland weet u dat we niet hebben stilgezeten. 

Afgelopen kwartaal werd de Slag om de Schelde voor het eerst een week lang herdacht, van 27 oktober tot 3 november. De hele week waren er verschillende activiteiten in de provincie Zeeland en op de Brabantse Wal. Eén van de activiteiten was de (jaarlijkse) Mallardmars met de daarbij horende herdenking op de Sloedam die het Bevrijdingsmuseum organiseert. 

Bij de herdenking waren veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig . Onder hen de militair attaché van Canada, Mike Hogan: "Ik ben zeer onder de indruk. De Slag om de Schelde is een belangrijk onderdeel van de Canadese geschiedenis en daarom is het mooi om te zien dat het hier op deze manier wordt herdacht en dat er zoveel mensen op af komen."

Een mooie afsluiting ter herinnering aan de Slag om de Schelde, nu 72 jaar geleden, was de kerkdienst die plaatsvond in de noodkerk van Ellewoutsdijk die in het Bevrijdingspark herbouwd is. 

Afgelopen kwartaal is er weer veel werk verzet in het Bevrijdingspark Zeeland. Zo werd er door de militairen van de 105 geniecompagnie waterbouw van het 101 geniebataljon een betonnen (geallieerde)ster gestort, bestaande uit wel 30 kuub beton! Op deze ster werd op 20 december jl. de eerst gerestaureerde Sherman Tank geplaatst. Een mooie blikvanger voor in het park. 

Verder werden de putdeksels gemonteerd, telefoonpalen geplaatst en werden er zogenaamde rommelasperges ingegraven. 

Eind november kregen wij van Henk Meijer uit Stad aan ’t Haringvliet nog een mooie aanvulling op de museumcollectie. Henk beschikte over een Caterpillar D4 T2SP, dit type bulldozer is o.a. ingezet tijdens de landing van de geallieerden in Westkapelle. Dit object kunnen wij straks inzetten om het verhaal te vertellen van de drooglegging en de wederopbouw van het eiland Walcheren. 

Dan willen wij afsluiten met een bijzonder woord van dank aan onze vrijwilligers en iedereen die dit jaar heeft bijgedragen aan het succes van het Bevrijdingsmuseum Zeeland!

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Sherman Tank geplaatst in Bevrijdingspark Zeeland
Twee jaar en twee maanden nadat het wrak voor de allereerste keer in ons blikveld belandde op het artillerie schietkamp van Oldenbroek werd op 20 december jl. de Sherman Tank op zijn definitieve plaats neergezet in het Bevrijdingspark Zeeland. Dit onder toeziend oog van de gedeputeerde van cultuur in de provincie Zeeland, de burgemeester van Borsele, vertegenwoordigers van defensie, de bedrijven die meewerkten aan de restauratie, onze vrijwilligers en belangstellenden die het transport voorbij zagen komen. 

Nadat op zaterdag 6 juni 2015 deze tank in Nieuwdorp arriveerde werd er ruim achttien maanden gewerkt aan de restauratie van dit object. De restauratie was niet mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers, Overlasko Constructie B.V. , de Nooijer Stralen en Conserveren B.V. , Coremans en Sarens. Wij willen hen hier hartelijk voor bedanken! Ook een woord van dank aan de 105 geniecompagnie waterbouw van het 101 genie Bataljon die bijstand verleende bij het verplaatsen van de tank. 

Er is één van de vrijwilligers die we er graag uit willen lichten en dat is Bas Rijk. Hij is de stuwende kracht geweest achter de restauratie van deze Sherman Tank. Bas kwam iedere week (weer of geen weer) op dinsdag en donderdag met zijn fiets vanuit Heinkenszand. Voor ieder probleem zag hij een oplossing en samen met Hans Mulder haalde hij de hele tank uit elkaar, waarna de restauratie startte. Hierbij kregen ze hulp van andere vrijwilligers, die o.a. speciale onderdelen maakten die ontbraken aan deze tank. 

Nu deze Sherman geplaatst is hoeven we niet bang te zijn dat de mannen in een gat gaan vallen, inmiddels zijn ze met vol enthousiasme begonnen aan de restauratie van de tweede tank. 

Meer informatie over de eerste Sherman Tank en de restauratie vindt u op onze website onder: collectie (restauratieprojecten).

Caterpillar D4 opgenomen in museumcollectie
Nadat Walcheren was bevrijd, kon het dichten van de dijkgaten en het opruimen van de oorlogsschade beginnen. Dit was door het gebrek aan materialen zoals rijshout en stenen, het ontbreken van voldoende transportmiddelen en de totaal vernielde infrastructuur niet eenvoudig. Ook de nog aanwezige mijnenvelden leverden gevaar op bij de werkzaamheden. Pas in juli 1945 kwam de operatie goed op gang. Vooral omdat personeel en materieel uit de rest van Nederland pas na 5 mei 1945 ingezet konden worden. Toen werd het zwaar materieel van het leger beschikbaar gesteld, zoals bulldozers en vrachtwagens. Op 12 oktober 1945 werd het dijkgat bij Westkapelle weer gesloten. 

In het verwoeste Westkapelle werd naast gepantserde bulldozers ook niet gepantserd materieel ingezet. In 1946 haalde Wim de Braal van de onderneming “Nieuwenhuijse & de Braal” uit Kruiningen twee door de geallieerden achtergelaten Caterpillar bulldozers uit de dijk. Na de revisie van de motoren waren deze bulldozers tot 1965 bij dit bedrijf in gebruik.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft op dinsdag 22 november 2016 een Caterpillar D4 uit 1943 als schenking ontvangen van de heer Henk Meijer (geboren op: 18-03-1935) uit Stad aan ’t Haringvliet. Henk had deze bulldozer jaren geleden op de kop getikt en mogelijk is het één van de twee Caterpillars die uit de dijk bij Westkapelle kwam (dit wordt momenteel uitgezocht).  Hij vond dat dit exemplaar vanwege de historische waarde terug moest naar de provincie Zeeland. Henk, nogmaals hartelijk dank hiervoor!

Meer informatie over de Caterpillar D4 en de toekomstige restauratie vindt u op onze website onder: collectie (restauratieprojecten)

Herdenkingsdienst in Noodkerk
Op zondag 13 november werd er door de Protestantse gemeente van Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande (DEO) een bijzondere dienst gehouden in de noodkerk van Ellewoutsdijk die is gereconstrueerd in het Bevrijdingspark.  Tijdens de dienst was er aandacht voor het einde van de Slag om de Schelde, die 72 jaar geleden tussen september en november 1944 plaatsvond.

Tevens werden er een tweetal zilveren avondmaalbekers, een tinnen avondmaalstel en enkele andere voorwerpen door de Protestantse gemeente aan het museum beschikbaar gesteld die de oorlog overleefd hebben. De dienst werd geleid door Ds. Arie van der Maas, predikant van de Protestante gemeente van Driewegen, Ellewoutsdijk, Ovezande.

Wij kijken terug op een memorabele herdenkingsdienst die wat ons betreft zeker terug gaat komen in de toekomst! 

Liberation Route Zeeland krijgt vorm
Afgelopen tijd is er weer veel vooruitgang geboekt met de realisatie van de Liberation Route in de provincie Zeeland. Zo werd tijdens Open Monumentendag de derde Zeeuwse Ankerplaats in de ‘spotlight’ gezet. De derde ankerplaats bevindt zich aan de Monsterweg in Borssele, bij de Berg van Troje. De verhalen gaan over de Berg van Troje (1300), over de aanleg van polder en dorp (1616), over de bevrijding van Borssele (1944) en over een nieuwe zeehaven (1970). Een mooie combinatie van de Liberation Route Europe in het project Zeeuwse Ankers van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. 

Verder is er een Point of Interest onthuld in Kloetinge wat herinnert aan de Canadees Jean-Maurice Dicaire van het Le Régiment de Maisonneuve.  In 1944 is hij 23 jaar als zijn regiment 's morgens op 29 oktober vanuit Schore tot aan Kloetinge optrekt. Regelmatig moet de groep halthouden als terugtrekkende Duitse troepen hun geschut gebruiken. In de buurt van Kloetinge gebeurt dit opnieuw. Jean-Maurice slaagt er niet in op tijd dekking te zoeken en wordt in de nabijheid van de Kloetingse molen bij de Tervatenseweg en Daniëlsweg in zijn rug geraakt door een projectiel. 

In de eerste helft van 2017 zullen er acht nieuwe locaties worden gerealiseerd in de gemeente Reimerswaal, twee in de gemeente Borsele en één in de gemeente Noord-Beveland. Mooie voortuitzichten dus! 

Niet Weggooien
Het doel van de landelijke actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken bijna wekelijks bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of een voorwerp. Afgelopen jaren mocht het Bevrijdingsmuseum heel wat schenkingen ontvangen. Wist u trouwens dat wij iedere maand een object uit de collectie op onze website publiceren? Klik hier voor een overzicht van de objecten van de maand over het jaar 2016.