Nieuwsbrief 1e kwartaal 2017

vfonds logo 

Hierbij de eerste nieuwsbrief over 2017 van het Bevrijdingsmuseum. Afgelopen maanden hebben onze groenvoorziening vrijwilligers de handen flink uit de mouwen gestoken met het aanplanten en verplanten van bomen en beplanting. Daarnaast hebben wij het winterseizoen weer gebruikt voor het wisselen van collectiestukken en werden de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

In opdracht van de gemeente Borsele is de hoofdweg naar de dorpskern van Nieuwdorp (Coudorp) opnieuw bestraat. Gelukkig werd dit project in de winterperiode uitgevoerd zodat de bezoekers van het museum er weinig hinder van hebben ondervonden. Het resultaat is geslaagd! Wij hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om zelf wat klussen aan de voorzijde van het museum aan te pakken. Zo staat het 25 ponder geschut, dat aan de weg staat, op een nieuw plateau. Daarnaast is er een nieuwe stoep aangelegd naar het parkeerterrein met verlichting voor de avonduren. 

De activiteiten in en rondom het Bevrijdingsmuseum hebben ook niet stilgestaan. Het voormalig Bataljon Zeeland heeft zijn reünie gehouden in het museum. Vanuit Vlissingen is er een Duitse Tobruk bunker verplaatst naar ons bevrijdingspark. De documentaire over de berging van MFP920DM, een Duitse mijnenlegger uit het Veerse meer, is in première gegaan en daarbij werd eveneens het gerestaureerde geschut van deze mijnenlegger opgeleverd.  

In de noodkerk vond een bijzondere huwelijksvoltrekking plaats. Remco, een vrijwilliger die vanaf de eerste dag bij het museum betrokken is stapte in het huwelijksbootje met Mirjam. Wij wensen het echtpaar veel geluk toe!

Als laatst een woord van dank aan de burgemeester van Borsele, de heer J. (Jaap) Gelok die na een ambtstermijn van vijftien jaar afscheid neemt van ons. In de vijftien jaar dat hij onze burgevader was ontwikkelde het Bevrijdingsmuseum zich als hét museum wat het hele verhaal van de provincie Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog vertelt. Door de uitbreiding van het museum, met drie hectare Bevrijdingspark staat niet alleen het museum maar ook de gemeente Borsele op de kaart, nogmaals hartelijk dank voor uw inzet. Wij kijken ernaar uit om kennis te maken met de nieuwe burgemeester van Borsele, de heer Dijksterhuis uit de gemeente Zeewolde. 

Volgende week zal de meivakantie weer aanbreken en voor ons betekent dit dat het museumseizoen weer zal starten. Bezoekers zijn dus weer van dinsdag t/m zaterdag van harte welkom om het Bevrijdingsmuseum & Bevrijdingspark te bezoeken. 

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Vlissingse Tobruk bunker verplaatst naar het Bevrijdingsmuseum
Een verrassing bij de aanleg van de toegangsweg naar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen. Bij werkzaamheden aan de Poortersweg werd enkele weken geleden een Duitse bunker gevonden. Het gaat om een zogenaamde Tobrukbunker. 

Het ontwerp van dit type bunker kwam sterk overeen met werken uit de Griekse vestingbouw van 1939 – 1940 en werd voor het eerst gebouwd rond de Noord-Afrikaanse havenstad Tobruk aan de Middellandse Zee. Dit (standaard)ontwerp van de Ringstand (Bauform 58C) was gericht op de inzet van een mitrailleur. Hierna zijn er aan de hand van dit standaardontwerp vele variaties afgeleid voor tal van wapens. 

De in Vlissingen gevonden bunker is een bijzondere variant. In deze bunker stond namelijk een Franse mortiergranaatwerper, de zogenaamde ‘5 cm Festungsgranatwerfer 210 (f)’. Dit wapen zat bevestigd op een speciaal affuit, waarin het wapen onder een hoek van 45º werd gemonteerd en 360º draaibaar was. De maximum dracht werd daardoor verhoogd tot 1070 meter.

Op dinsdag 11 april heeft de 105 Geniecompagnie waterbouw van het 101 Geniebataljon van de Koninklijke Landmacht met ondersteuning van verscheidene civiele partners en het Bevrijdingsmuseum de Tobruk bunker in Vlissingen geborgen. Vervolgens is de bunker op een transport geplaatst en vervoerd naar Nieuwdorp. Op woensdag 12 april is dit bijzondere object geplaatst in het Bevrijdingspark.  Wij willen de gemeente Vlissingen, de Walcherse Archeologische Dienst en iedereen die geholpen heeft met de verplaatsing van de bunker van harte bedanken voor hun medewerking. Het Bevrijdingsmuseum is verheugd dat dit stukje Vlissingse geschiedenis door deze berging bewaard blijft voor de toekomstige generaties. 

Première documentaire berging Duitse mijnenlegger
Eind 2013 werd in het Veerse Meer het wrak van de MFP 920DM geruimd. De MFP 920 DM was een zogeheten Marinefährpräme, een landingsvaartuig dat van oorsprong ontwikkeld was voor operatie Seelöwe, de Duitse invasie van Groot Brittannië. De Veerse MFP was speciaal ingericht voor het leggen van zogenaamde Kathy-mijnen. 

Op 29 mei 1944 voer het landingsvaartuig (aan stuurboord) tegen een eigen geplaatste mijn aan. De kapitein wist het schip op het strand van Vrouwenpolder te plaatsen om zinken te voorkomen. Op 30 mei 1944 wordt het beschadigde schip bezocht door een bouwmeester van de in Vlissingen gelegen scheepwerf "De Schelde". Er wordt besloten de voorzijde met laaddeur eraf te snijden, een houten schot te plaatsten en vol te storten met beton en vervolgens het schip af te slepen naar de scheepswerf "de Schelde". Op 12 juni 1944 werd het schip versleept over de zeearm, wat nu het Veerse meer is. Het schip kapseisde en zonk tijdens het verslepen.

In december 2013 is het wrak in het Veerse meer geborgen door een samenwerkingsverband van overheids- en marktpartijen. Het Bevrijdingsmuseum had de taak om te inventariseren wat interessant was om te behouden voor de toekomstige generaties. 

Van deze berging is een prachtige documentaire gemaakt die op donderdag 20 april in première is gegaan in de noodkerk van Ellewoutsdijk. Het was een prachtige middag waarbij meer dan honderd genodigden aanwezig waren. 

Restauratie 8.8 cm geschut Duitse mijnenlegger voltooid
Eén van de grotere objecten die op de mijnenlegger werd aangetroffen was een 8.8 cm SKC/35 geschut. Dit geschut dat oorspronkelijk was ontwikkeld voor de bevestiging op een Duitse U- boot (onderzeeër) stond op deze mijnenlegger. Het geschut was zo goed als compleet; een unieke kans om dit te behouden voor de Zeeuwse geschiedenis.

Na aankomst van het geschut in december 2013 kon het echte karwei beginnen. Allereerst moest alle Veerse Meer slijk verwijderd worden met een hogedrukreiniger. Hierna werd het geschut volledig in onderdelen gedemonteerd, geconserveerd en gerestaureerd en in sommige gevallen werden onderdelen gereproduceerd. Hierna werd het geschut weer per onderdeel opgebouwd. Een immense klus die maar liefst 40 maanden in beslag nam. Het resultaat is om trots op te zijn!

Dit project was niet gelukt zonder enkele vakbekwame vrijwilligers. Een aantal voortrekkers van dit project willen wij graag speciaal noemen: Rob van der Klooster (bankwerker), Peter van Dam (allround vrachtautomonteur) en André Brasser (schadespecialist/monteur)  spendeerden samen heel veel uren in de restauratie, waarbij ze hulp kregen van andere vrijwilligers die de nodige hand- en spandiensten verrichten. 

Het complete verhaal achter deze restauratie leest u op onze restauratiepagina door hier te klikken

Frank Graham Cycle Liberation Tour bezoek het Bevrijdingsmuseum
Donderdag 20 april deed de Frank Graham Cycle Liberation Tour het Bevrijdingsmuseum Zeeland aan. De jongeren werden in het museum verwelkomd door de Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland, de heer Han Polman. Hierna kreeg de groep een rondleiding door museum en park. Na de lunch vertrok de groep per fiets richting de Deltawerken.

De Frank Graham Cycle Liberation Tour is een initiatief van het Canada Comité Markelo ‘Welcome again Veterans’. De meer dan vijftig Nederlandse en Canadese studenten fietsen van Zuidoost-Engeland naar Nederland als eerbetoon aan de bevrijders van Nederland.

Frank Graham woont in het Canadese Midland (Ontario) en hij is één van deze bevrijders. Hij weigert zichzelf een held te noemen. Graham vertelde de jongeren dat hij tijdens zijn bevrijdingstocht door Afrika, Sicilië, Italië, Frankrijk, België en Nederland vaak bang geweest is. Daarbij benadrukte hij hoe belangrijk het was om voor de vrijheid te strijden. Frank Grahams bevrijdingstocht eindigde in Nijmegen, waar hij ernstig gewond raakte. 

Reünie Bataljon Zeeland
Op woensdag 12 april werd in het Bevrijdingsmuseum de 68e reünie van Bataljon Zeeland gehouden. Het (voormalig) Bataljon Zeeland bestond uit mannen van de bevrijde Zeeuwse eilanden die in 1944, toen het zuiden bevrijd was, de rest van Nederland wilde helpen bevrijden. Ze tekenden een contract, kregen een training en uitrusting. Ze waren verheugd om eindelijk iets aan de onderdrukking te kunnen doen. In 1945, toen op de stadhuizen in Nederland de rood-wit-blauwe vlag weer wapperde werden de oorlogsvrijwilligers vervolgens uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. 

De reünisten arriveerden in de ochtend bij het museum waar ze werden ontvangen met koffie met, natuurlijk, een Zeeuwse bolus. Hierna gaf Kees Moerdijk een terugblik op de periode in voormalig Nederlands-Indië, waarna er een gezellig samenzijn volgde. Na de Indische Rijsttafel gaf de voorzitter van het Reünie comité, de heer G. (Gideon) Sinke een toespraak waarmee het reünie comité de organisatie van de komende reünies compleet uit handen gaf aan het Bevrijdingsmuseum. Na de toespraak droeg Gideon het originele bataljonsboek, waarin alle namen, rangen, legernummers, etc. vermeld staan over aan het museum. Deze administratie werd in Nederlands-Indië bijgehouden door de heer van Unnik uit Vlissingen, hij was bataljons administrateur. 


bataljonzeeland

Niet Weggooien 
Het doel van de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s, tot dagboeken, documenten of een voorwerp. Afgelopen jaren mocht het Bevrijdingsmuseum heel wat schenkingen ontvangen, een van deze objecten willen we er in deze nieuwsbrief uitlichten. Wist u trouwens dat wij iedere maand een object uit de collectie op onze website publiceren? 

Een bijzondere schenking die wij onlangs aan de collectie mochten toevoegen zijn de persoonlijke bezittingen van J.C. (Jacobus) Stouthamer, een Engelandvaarder uit Sas van Gent. U kunt dit verhaal lezen door hier te klikken.