Bibliotheek & Kenniscentrum

Over geen andere periode in de Nederlandse geschiedenis is zoveel gepubliceerd als over de Tweede Wereldoorlog. De kern van onze bibliotheekcollectie bestaat uit publicaties over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een groot gedeelte van deze collectie is toegespitst op de provincie Zeeland. 

Onze collectie bestaat duizenden titels. Helaas is de bibliotheek op dit moment nog niet toegankelijk voor het publiek. Na realisatie van onze nieuwbouw zal de bibliotheek worden heringericht, waarna deze vanaf 2020 (deels) toegankelijk zal worden voor onderzoekers.