gemeentekaart | N.S.B.

Op deze gemeentekaart staan alle gemeenten in het district Zeeland zoals deze bij de N.S.B. bekend waren. De kaart is uitgegeven op 6 augustus 1942.

Wanneer we naar de legenda kijken zien we dat de volgende zaken op de kaart staan vermeld:

- Provinciale grenzen;
- Gemeentegrens;
- Districtsgrens;
- Kring grens;
- Kring centrum;
- Groepscentrum tevens gemeente;
- Groepscentrum geen gemeente.

Volgens de schenker is deze kaart na de oorlog gevonden in het pand van fotograaf (? Rossier ?) die was gevestigd aan de Wijngaardstraat te Goes.