Rundblickfernrohr 10N | Sloedam

In hun “Befehl für die Verteidigung” hadden de Duitse troepen van Gren. Regt. 1019 en de artillerie van A.R. 170 de duidelijke opdracht de spoorlijn Middelburg-Goes “ unter alle Umständen gemäß Fuhrerbefehl bis zum letzten Mann und Atemzuge zu halten”.

De geschutsbemanning van de drie houwitzers, die vanuit de toenmalige boomgaard van Braat (tussen de Tweede en Eerste Weg in de Oud Sint Jooslandpolder) de Sloedam een week lang onder vuur hielden, heeft dit bevel letterlijk uitgevoerd.

Hun opdracht eindigde toen ze allen gesneuveld waren (op één Poolse soldaat na) na een bittere strijd met onder andere het Schotse 5th Bn The Highland Light Infantry, die vanaf de Binnendijk tenslotte het Duitse verzet wisten te breken.
Granaten hadden de Duitsers nog wel…

De batterij (het vierde stuk geschut stond opgesteld bij de Boomdijk/Molendijk) bestond uit vier 15.5 cm houwitzers. Ze werden in de Eerste Wereldoorlog in de Verenigde Staten gemaakt, vervolgens door de Amerikanen in Frankrijk tegen de Duitsers gebruikt en in 1918 daar achtergelaten. In 1940 zijn ze daar door de Duitsers buitgemaakt en in 1944 in Zeeland voor het allerlaatst tegen de geallieerden ingezet.

Deze richtperiscoop is in november 1944 “buitgemaakt” door Ernst Braat. Dit object paste in een houder, die achter de pantserplaat naast de loop was aangebracht. Door het luikje in de pantserplaat kon men dan enigszins beschermd naar voren kijken om het kanon te richten.