Restauratieprojecten

Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft een zeer gevarieerde collectie, die uit uiteenlopende materialen bestaat. Het museum heeft de beschikking over een groot aantal (vrijwillige) restauratoren in uiteenlopende disciplines.

Helaas is het eigen restauratiebudget van het museum beperkt; een belangrijk deel van de restauraties vindt plaats dankzij bijdragen (of materialen) van derden. Deze restauraties zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze vrijwilligers!

Lees meer over de volgende restauraties:

biber 2
       Restauratie | Minionderzeeër (Biber)


                   Restauratie 8.8 cm geschut 

M4A176w E8 1       
          Sherman Tank | M4A1(76)w-E8-1    

caterpillar d4 1

                            Caterpillar D4